[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Nhà văn Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (1908–1986)

“Tôi luôn vội vã như sắp sửa phải đi đâu đó, dù nói thật tôi không thích thú gì việc bắt đầu một ngày mới cả,” Beauvoir đã nói như vậy trên tờ The Paris Review vào năm 1965.

Continue reading “[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Nhà văn Simone de Beauvoir”

Advertisements

[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Họa sĩ Francis Bacon

Francis Bacon (1909–1992)

FB-Carlos-Freire-2.jpg

(Photograph by Carlos Freire: Francis Bacon in his studio, 7 Reece Mews, London)

Continue reading “[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Họa sĩ Francis Bacon”

[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày: Cách làm của chuyên gia

Tựa gốc: Daily Rituals: How Artists work

thumbnail

Biên soạn: Mason Currey

Dịch bởi Vũ Quỳnh Mai (misformai@wordpress.com)

Bản dịch phi thương mại

Lời người dịch:

Cuốn sách này là tập hợp về thói quen sinh hoạt hàng ngày của các cá nhân nổi trội, những nhà nghệ sĩ trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Các ghi chép không đi sâu vào phân tích, đánh giá, mà đơn giản cung cấp những thông tin về lối sống, quy tắc làm việc của hơn 160 nhân vật kiệt xuất. Nó không phải là những câu chuyện ly kỳ, giật gân, hay cao siêu triết lý. Nhưng nó chứa đựng được những giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân thông qua những thói quen thường nhật. Tôi dịch cuốn sách này mỗi ngày một nhân vật, cũng là để nuôi dưỡng cho mình một thói quen tốt.

Chúc các bạn đọc vui

  1. W. H. Auden (1907–1973)
  2. Francis Bacon (1909-1992)
  3. Simone de Beauvoir (1908-1986)
  4. Thomas Wolfe (1900-1938)
  5. Patricia Highsmith (1921-1995)
  6. Fedorico Fellini (1920-1993)
  7. Ingmar Bergman (1918-2007)
  8. Morton Feldman (1926–1987)
  9. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)