[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Nhà văn Patricia Highsmith

Patricia Highsmith (1921–1995)

highsmith-quote-3

(C: virago.co.uk)

Continue reading “[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Nhà văn Patricia Highsmith”

Advertisements