[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Nhà văn Thomas Wolfe

Thomas Wolfe (1900–1938)

Những áng văn xuôi của Wolfe đã từng bị chỉ trích vì lối sống bê tha và sự bồng bột của các nhân vật, vậy nên thật thú vị khi biết rằng tác giả này thực sự đã lấy thủ dâm làm nghi thức viết của mình.

Continue reading “[Dịch] Sinh hoạt hàng ngày – Nhà văn Thomas Wolfe”

Advertisements